Dorpskerken

Eigenaren van kerken in dorpskernen focussen zich vaak op het zo lang mogelijk behouden van de kerkelijke functie van hun gebouw en de verbetering van de exploitatie door neveninkomsten.

Een adviseur, ingehuurd door de gemeente, heeft kerkeigenaren en -besturen zowel inhoudelijk als procesmatig ondersteund. Onder meer bij het bedenken van mogelijke nevenactiviteiten of programmeringen voor de kerken in de dorpen Okkenbroek, Bathmen en Diepenveen.

Het doel van deze aanpak was om het ontwikkelen van nevenbestemmingen van kerken in dorpskernen te versnellen. De kerken worden daardoor nu én in de toekomst optimaal gebruikt.

Tijdens deze aanpak stonden de volgende punten centraal:

  • Bewustwording onder kerkbesturen van de kansen en bedreigingen die op hun afkomen;
  • Het zoeken naar een goede afstemming tussen kerkelijke gebouwen onderling en in relatie met ander sociaal vastgoed;
  • Inzicht krijgen in de vraag naar ruimte;
  • Inzicht krijgen in welke rol kerkelijke organisaties hebben bij het organiseren van activiteiten of het bieden van ruimte.

Het versnellen van dit proces is niet in alle gevallen gelukt,. Niet alle kerkeigenaren en -besturen hadden al serieus nagedacht over nevenactiviteiten. Daarom is besloten de opdracht te verruimen en vooral in te zoomen op de behoefte aan ondersteuning bij de kerk.

Meer informatie leest u in het eindrapport Dorpskerken (pdf, 549 KB) en de notitie Deventer WMO en kerken. Beide documenten vindt u onder aan deze pagina.